Onderzoek

Als u tussen 56 en 74 jaar bent, ontvangt u om de 2 jaar een uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing. Deze uitnodiging bevat een afnameset met gebruiksaanwijzing om een staal van uw stoelgang te nemen.

De hele doelgroep van 56 t.e.m. 74 jaar wordt niet gelijktijdig uitgenodigd, maar gefaseerd op basis van het geboortejaar. Selecteer hier uw geboortejaar om na te gaan of u zal uitgenodigd worden voor dit onderzoek en wanneer u deze uitnodiging zal ontvangen.

U zal niet worden uitgenodigd:

- indien u de afgelopen 2 jaar reeds een stoelgangstest heeft laten uitvoeren (bijvoorbeeld via uw huisarts). U  krijgt  pas een uitnodiging 2 jaar na deze laatste stoelgangstest. Een stoelgangstest moet ook maar om de 2 jaar uitgevoerd worden.

- indien u in de afgelopen 10 jaar reeds een kijkonderzoek (coloscopie) heeft laten uitvoeren. U krijgt  pas een uitnodiging 10 jaar na dat kijkonderzoek. Een kijkonderzoek is immers het meest efficiënte onderzoek om poliepen en voorlopers van dikkedarmkanker op te sporen.

Samen met de uitnodigingsbrief ontvangt u een antwoordformulier, een informatieve  folder en een afnameset met gebruiksaanwijzing.
U neemt thuis een staal van de stoelgang met de bijgeleverde afnameset. Deze afnameset bevat een iFOB-test. Deze test spoort bloed op in de stoelgang dat met het blote oog niet te zien is. Dat bloed kan wijzen op de aanwezigheid van poliepen of op dikkedarmkanker. U neemt het staal best binnen twee weken nadat u deze brief ontvangen hebt. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld omdat u met vakantie bent, dan kan dat ook nog later.

- Hoe u een staal neemt, leest u in deze  gebruiksaanwijzing of kan u bekijken in dit filmpje:
 

- Stuur het staal en het ingevulde antwoordformulier terug in de bijgevoegde bubbel-envelop. Op het antwoordformulier moeten enkele gegevens, waaronder die van de huisarts, ingevuld worden. Als het bijgevoegde antwoordformulier niet is ingevuld, kunnen wij uw staal niet analyseren. Een postzegel is niet nodig. Doe dit zo snel mogelijk nadat u het staal nam. Kan u het staal niet meteen opsturen? Bewaar het dan maximum zeven dagen in de koelkast.

- In het labo onderzoekt men het staal. Binnen 14 kalenderdagen krijgen u en uw (huis)arts het resultaat.

De afnameset om een staal te nemen en het onderzoek in het labo zijn gratis.

Wanneer neemt u best niet deel aan dit bevolkingsonderzoek?

  • Als u nu dikkedarmkanker heeft of in de afgelopen 10 jaar gehad heeft
  • Als u de afgelopen twee jaar uw stoelgang al liet onderzoeken
  • Als u de afgelopen tien jaar een kijkonderzoek (volledige coloscopie) van de dikke darm liet doen
  • Als u bloed ziet in uw stoelgang of andere klachten hebt die kunnen wijzen op poliepen. Raadpleeg dan eerst uw huisarts.
  • Als u volgens uw huisarts een verhoogd risico hebt op dikkedarmkanker
  • Als één of meerdere van uw ouders, broers, zussen of kinderen dikkedarmkanker heeft of gehad heeft. Raadpleeg dan eerst uw huisarts.

 

Neemt u niet deel aan het bevolkingsonderzoek om één van deze redenen? Geef ons dan deze reden door via www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker/purl. U kan hier ook melden dat u geen uitnodiging meer wenst  te ontvangen.

 

Log in met uw persoonlijke code. Die vindt u rechtsboven op de uitnodigingsbrief.