Procedure om toestemming aan te vragen voor een bevolkingsonderzoek

Procedure om toestemming aan te vragen voor een bevolkingsonderzoek

Om in Vlaanderen een bevolkingsonderzoek te organiseren, is een toestemming van de bevoegde minister vereist. Zonder toestemming is elk bevolkingsonderzoek verboden.

Om een toestemming aan te vragen moeten de volgende stappen worden gezet:

  1. Download het aanvraagformulier. Dit formulier bevat enkele vragen naar meer informatie over het bevolkingsonderzoek dat je wil organiseren. Die vragen verwijzen rechtstreeks naar de criteria voor een bevolkingsonderzoek, opgenomen in de bijlage van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie. De antwoorden op die vragen moeten de werkgroep Bevolkingsonderzoek toelaten om een advies te formuleren. Dit advies omvat in eerste instantie suggesties om de kwaliteit van je initiatief te verbeteren. Als je die suggesties ter harte neemt, kan je initiatief wellicht toestemming bekomen. Hou je er geen rekening mee, dan bestaat de kans dat je initiatief geen toestemming krijgt. Zonder toestemming is een bevolkingsonderzoek verboden.
  2. Vul het aanvraagformulier digitaal in en mail een Word-versie samen met een ondertekende, gescande versie naar preventievegezondheidszorg@vlaanderen.be. Als onderwerp van de e-mail geef je "Aanvraag toestemming bevolkingsonderzoek" op. Een aanvraag indienen kan ook per brief. Je moet je aanvraag minstens 6 maanden voor de geplande aanvang van het bevolkingsonderzoek indienen.
  3. Binnen de maand laat het Agentschap Zorg en Gezondheid weten of je aanvraag ontvankelijk is. De datum van het e-mailbericht of de poststempel van je brief met de ondertekende aanvraag geldt als ontvangstdatum. Het is mogelijk dat het agentschap bijkomende informatie vraagt.
  4. Je aanvraag wordt beoordeeld door de werkgroep Bevolkingsonderzoek. Het advies van de werkgroep wordt vervolgens overgemaakt aan de minister.
  5. De minister beslist uiterlijk vijf maanden na de melding van de ontvankelijkheid van je aanvraag over de toestemming. Als het agentschap aanvullende gegevens moet opvragen, wordt die termijn opgeschort.
TV-SPOT
NIEUWS

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

16/07/2019

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

Geen reden om leeftijd te verlagen naar 45 jaar volgens studie Universiteit Antwerpen

Preventieve gezondheidssector ondertekent nieuwe ethische code

13/06/2019

De preventieve gezondheidssector in Vlaanderen heeft een nieuwe ethische code goedgekeurd. Wie de code ondertekent, engageert zich om niet alleen bij te dragen aan een gezonde, maar ook aan een sociale en duurzame samenleving. Verschillende expertisecentra zetten hun handtekening al, zoals het...

Reactie op berichtgeving van 4/6/2015

16/05/2019

Reactie op berichtgeving van 4/6/2015

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media rond de HPV zelfafnametest wil het Centrum voor Kankeropsporing volgende feiten benadrukken:

Het proefproject is een initiatief van Minister Vandeurzen om de efficiëntie van de zelfafnametest...

Reactie van het CvKO en de Vlaamse overheid op het in vraag stellen van de bevolkingsonderzoeken naar kanker

18/03/2019

Als initiatiefnemer en screeningsorganisatie willen we enkele belangrijke principes toelichten die nu reeds bij de screening worden toegepast en zo een antwoord geven op de vraag of het organiseren van screening naar borstkanker nuttig is en blijft.

We trachten op verschillende manieren...