Kwaliteit

Kwaliteit van bevolkingsonderzoeken 

Globaal genomen gelden de voor- en nadelen van screenen ook voor bevolkingsonderzoeken.

Bij screening worden alle deelnemers blootgesteld aan de nadelen van de screening, terwijl de voordelen enkel gelden voor die deelnemers waarbij de risicofactor of ziekte terecht wordt vastgesteld. Bij bevolkingsonderzoeken geldt dit nog meer omdat de screening systematisch aan de hele vooropgestelde doelgroep wordt aangeboden.

Bij het organiseren van een bevolkingsonderzoek is het daarom uiterst belangrijk dat de voordelen van de screening voldoende opwegen tegen de nadelen en dat de kwaliteitsborging van de screening gegarandeerd is.

Om dit te garanderen werden in de Vlaamse regelgeving criteria opgenomen waaraan een screening binnen een bevolkingsonderzoek moet voldoen. Die criteria zijn grotendeels gebaseerd op de criteria die de Wereldgezondheidsorganisatie in 1968 goedkeurde en nadien verder heeft verfijnd.

Alle bevolkingsonderzoeken die de Vlaamse overheid sinds 2008 organiseert worden getoetst aan de criteria die in de Vlaamse regelgeving zijn opgenomen. 

Bevolkingsonderzoeken van andere initiatiefnemers, zoals zorgverleners of bedrijven, zijn in Vlaanderen pas toegelaten na goedkeuring van de bevoegde minister. De werkgroep Bevolkingsonderzoek adviseert de minister over dergelijke bevolkingsonderzoeken en baseert zich voor haar advies op dezelfde criteria.

Het is verboden om een bevolkingsonderzoek te organiseren zonder toestemming van de bevoegde minister.

Een kwaliteitsvol en verantwoord bevolkingsonderzoek voldoet aan de vooropgestelde criteria. Of het in jouw geval aangewezen is om eraan deel te nemen, hangt echter ook af van individuele factoren. Misschien heeft een screening in jouw geval geen zin of wegen de voordelen ervan niet op tegen de mogelijke nadelen. Laat je daarom vooraf goed informeren en aarzel niet om met je vragen of twijfels bij je arts aan te kloppen. 

TV-SPOT
NIEUWS

Bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn kwaliteitsvol maar de deelname moet omhoog

01/12/2020

PERSMEDEDELING VAN WOUTER BEKE, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 01/12/2020 Bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn kwaliteitsvol maar er zijn meer inspanningen nodig om deelname te verhogen.

Meer inspanningen nodig om de deelname te verhogen. Nieuwe campagne in 2021...

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

31/08/2020

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

Geen reden om leeftijd te verlagen naar 45 jaar volgens studie Universiteit Antwerpen

Vlaanderen start bevolkingsonderzoeken naar kanker opnieuw op.

27/08/2020

Vlaanderen start bevolkingsonderzoeken naar kanker opnieuw op.

De Bevolkingsonderzoeken Dikkedarmkanker en Baarmoederhalskanker starten vanaf 11 mei opnieuw op. Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker wordt voorbereid.

Persmededeling van Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

27/08/2020

Bevolkingsonderzoek naar kanker werkt: steeds minder gevorderde dikkedarmkankers in Vlaanderen

* De belangrijkste cijfers uit het jaarrapport vindt u als bijlage bij dit bericht. *

Aantal gevorderde darmkankers (stadium II,III en IV) in Vlaanderen lager dan voor de start van het...