De kracht van de huisarts in het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

  • 4 mei 2017

Het Centrum voor Kankeropsporing onderzoekt de kracht van de huisarts in het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker.

Tijdens de maand mei zet het Centrum voor Kankeropsporing het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker extra in de kijker door twee nieuwe initiatieven op te starten. Ten eerste wordt een onderzoek opgestart om na te gaan of vrouwen sneller een uitstrijkje nemen als ze hiervoor aangemoedigd worden met een door hun huisarts ondertekende brief. Ten tweede experimenteert men door een digitale herinnering in de mailbox te droppen.

Huisarts duwt mee aan de kar van de bevolkingsonderzoeken

Dr. Patrick Martens, directeur Centrum voor Kankeropsporing: “We willen onderzoeken, in samenwerking met Domus Medica en de vakgroep Huisartsgeneeskunde van UGent, hoe groot de invloed van de huisarts kan zijn. De huisarts kan immers een prominente rol spelen in het bereiken van vrouwen die zich niet preventief laten onderzoeken”. Het Centrum voor Kankeropsporing onderstreept daarmee dat de huisarts in centraal aangestuurde programma’s, zoals de bevolkingsonderzoeken naar kanker, een essentiële rol speelt in het correct informeren van zijn patiënten. In het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker, dat loopt sinds 2013, vraagt het Centrum voor Kankeropsporing nu ook een actieve participatie van de huisartsen.

Een digitale herinnering in je mailbox

Vanaf nu kun je je ook inschrijven om een herinneringsmail te ontvangen. Vroegtijdige opsporing is de beste beschermin tegen baarmoederhalskanker. Laat daarom van je 25ste tot en met je 64ste elke drie jaar een uitstrijkje nemen. Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als het te lang geleden is dat je een uitstrijkje hebt laten nemen. Je maakt dan zelf een afspraak met je huisarts of gynaecoloog op een dag waarop je niet ongesteld bent. Dr. Patrick Martens, directeur Centrum voor Kankeropsporing: “We breiden onze service uit om nog meer vrouwen aan te zetten zich preventief te laten onderzoeken. De digitale herinnering is een mooie aanvulling op de uitnodigingsbrieven voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Als je je inschrijft op de daarvoor ontwikkelde website, dan ontvang je een bericht in je mailbox zodra je uitstrijkje meer dan drie jaar geleden is. Heel eenvoudig! Bovendien is een digitale herinnering ook ecologisch, dat is mooi meegenomen.”

Inschrijven voor de digitale reminder kan hier

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Een vroege opsporing zorgt ervoor dat de behandeling van kanker minder zwaar is. In die zin is het belangrijk om Vlaamse dames te motiveren om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Deze initiatieven kunnen een bijkomend duwtje in de rug geven om nog meer Vlamingen te laten participeren.”

NIEUWS

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

16/07/2019

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker pas nuttig vanaf 50 jaar

Geen reden om leeftijd te verlagen naar 45 jaar volgens studie Universiteit Antwerpen

Preventieve gezondheidssector ondertekent nieuwe ethische code

13/06/2019

De preventieve gezondheidssector in Vlaanderen heeft een nieuwe ethische code goedgekeurd. Wie de code ondertekent, engageert zich om niet alleen bij te dragen aan een gezonde, maar ook aan een sociale en duurzame samenleving. Verschillende expertisecentra zetten hun handtekening al, zoals het...

Reactie op berichtgeving van 4/6/2015

16/05/2019

Reactie op berichtgeving van 4/6/2015

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media rond de HPV zelfafnametest wil het Centrum voor Kankeropsporing volgende feiten benadrukken:

Het proefproject is een initiatief van Minister Vandeurzen om de efficiëntie van de zelfafnametest...

Reactie van het CvKO en de Vlaamse overheid op het in vraag stellen van de bevolkingsonderzoeken naar kanker

18/03/2019

Als initiatiefnemer en screeningsorganisatie willen we enkele belangrijke principes toelichten die nu reeds bij de screening worden toegepast en zo een antwoord geven op de vraag of het organiseren van screening naar borstkanker nuttig is en blijft.

We trachten op verschillende manieren...