Kwaliteit

Kwaliteit van bevolkingsonderzoeken 

Globaal genomen gelden de voor- en nadelen van screenen ook voor bevolkingsonderzoeken.

Bij screening worden alle deelnemers blootgesteld aan de nadelen van de screening, terwijl de voordelen enkel gelden voor die deelnemers waarbij de risicofactor of ziekte terecht wordt vastgesteld. Bij bevolkingsonderzoeken geldt dit nog meer omdat de screening systematisch aan de hele vooropgestelde doelgroep wordt aangeboden.

Bij het organiseren van een bevolkingsonderzoek is het daarom uiterst belangrijk dat de voordelen van de screening voldoende opwegen tegen de nadelen en dat de kwaliteitsborging van de screening gegarandeerd is.

Om dit te garanderen werden in de Vlaamse regelgeving criteria opgenomen waaraan een screening binnen een bevolkingsonderzoek moet voldoen. Die criteria zijn grotendeels gebaseerd op de criteria die de Wereldgezondheidsorganisatie in 1968 goedkeurde en nadien verder heeft verfijnd.

Alle bevolkingsonderzoeken die de Vlaamse overheid sinds 2008 organiseert worden getoetst aan de criteria die in de Vlaamse regelgeving zijn opgenomen. 

Bevolkingsonderzoeken van andere initiatiefnemers, zoals zorgverleners of bedrijven, zijn in Vlaanderen pas toegelaten na goedkeuring van de bevoegde minister. De werkgroep Bevolkingsonderzoek adviseert de minister over dergelijke bevolkingsonderzoeken en baseert zich voor haar advies op dezelfde criteria.

Het is verboden om een bevolkingsonderzoek te organiseren zonder toestemming van de bevoegde minister.

Een kwaliteitsvol en verantwoord bevolkingsonderzoek voldoet aan de vooropgestelde criteria. Of het in jouw geval aangewezen is om eraan deel te nemen, hangt echter ook af van individuele factoren. Misschien heeft een screening in jouw geval geen zin of wegen de voordelen ervan niet op tegen de mogelijke nadelen. Laat je daarom vooraf goed informeren en aarzel niet om met je vragen of twijfels bij je arts aan te kloppen. 

TV-SPOT
NIEUWS

Persmededeling van Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

27/08/2020

Bevolkingsonderzoek naar kanker werkt: steeds minder gevorderde dikkedarmkankers in Vlaanderen

* De belangrijkste cijfers uit het jaarrapport vindt u als bijlage bij dit bericht. *

Aantal gevorderde darmkankers (stadium II,III en IV) in Vlaanderen lager dan voor de start van het...

Start pilootproject uitbreiding Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker in Schelle

18/04/2018

Gemeente investeert in onderzoek bij 50 t.e.m. 54-jarigen

In 2013 startte de Vlaamse overheid met een Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker bij mannen en vrouwen van 55 tot en met 74 jaar. Zij krijgen elke twee jaar een uitnodiging met een gratis stoelgangtest van het Centrum voor...

Terugbetaling Bevolkingsonderzoek

16/03/2018

De afgelopen dagen zien we in de media berichten rond wijzigingen in terugbetalingsvoorwaarden van de borstkankerscreening.

Het CvKO wenst daarom deze zaken duidelijk te stellen:

Deelname aan het bevolkingsonderzoek is en blijft volledig terugbetaald (geen remgeld)...

Pilootproject uitbreiding gemeente Schelle

02/03/2018

In april-mei 2018 starten het Centrum voor Kankeropsporing en het Agentschap Zorg en Gezondheid in samenwerking met de gemeente Schelle een pilootproject binnen het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker.

Alle 50 t.e.m. 54-jarigen woonachtig in Schelle - die in aanmerking komen voor het...

Complimentendag startschot internationale maand dikkedarmkanker

01/03/2018

Complimentendag, op 1 maart, is de ideale gelegenheid voor een grote dankjewel vanwege het Centrum voor Kankeropsporing en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Want meer dan 54% van de uitgenodigde mannen en vrouwen namen deel aan het Bevolkingsonderzoek...