Kwaliteit

Kwaliteit van bevolkingsonderzoeken 

Globaal genomen gelden de voor- en nadelen van screenen ook voor bevolkingsonderzoeken.

Bij screening worden alle deelnemers blootgesteld aan de nadelen van de screening, terwijl de voordelen enkel gelden voor die deelnemers waarbij de risicofactor of ziekte terecht wordt vastgesteld. Bij bevolkingsonderzoeken geldt dit nog meer omdat de screening systematisch aan de hele vooropgestelde doelgroep wordt aangeboden.

Bij het organiseren van een bevolkingsonderzoek is het daarom uiterst belangrijk dat de voordelen van de screening voldoende opwegen tegen de nadelen en dat de kwaliteitsborging van de screening gegarandeerd is.

Om dit te garanderen werden in de Vlaamse regelgeving criteria opgenomen waaraan een screening binnen een bevolkingsonderzoek moet voldoen. Die criteria zijn grotendeels gebaseerd op de criteria die de Wereldgezondheidsorganisatie in 1968 goedkeurde en nadien verder heeft verfijnd.

Alle bevolkingsonderzoeken die de Vlaamse overheid sinds 2008 organiseert worden getoetst aan de criteria die in de Vlaamse regelgeving zijn opgenomen. 

Bevolkingsonderzoeken van andere initiatiefnemers, zoals zorgverleners of bedrijven, zijn in Vlaanderen pas toegelaten na goedkeuring van de bevoegde minister. De werkgroep Bevolkingsonderzoek adviseert de minister over dergelijke bevolkingsonderzoeken en baseert zich voor haar advies op dezelfde criteria.

Het is verboden om een bevolkingsonderzoek te organiseren zonder toestemming van de bevoegde minister.

Een kwaliteitsvol en verantwoord bevolkingsonderzoek voldoet aan de vooropgestelde criteria. Of het in jouw geval aangewezen is om eraan deel te nemen, hangt echter ook af van individuele factoren. Misschien heeft een screening in jouw geval geen zin of wegen de voordelen ervan niet op tegen de mogelijke nadelen. Laat je daarom vooraf goed informeren en aarzel niet om met je vragen of twijfels bij je arts aan te kloppen. 

TV-SPOT
NIEUWS

Vlaanderen start bevolkingsonderzoeken naar kanker opnieuw op.

08/05/2020

Vlaanderen start bevolkingsonderzoeken naar kanker opnieuw op.

De Bevolkingsonderzoeken Dikkedarmkanker en Baarmoederhalskanker starten vanaf 11 mei opnieuw op. Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker wordt voorbereid.

30 Feiten en misverstanden over borstkanker

20/01/2020

Over borstkanker bestaan veel misverstanden. Zeker over factoren die borstkanker zouden veroorzaken of het risico verhogen. Hierdoor kunnen sommige mensen zich onnodig zorgen maken....

Persmededeling van Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

05/12/2019

Bevolkingsonderzoek naar kanker werkt: steeds minder gevorderde dikkedarmkankers in Vlaanderen

* De belangrijkste cijfers uit het jaarrapport vindt u als bijlage bij dit bericht. *

Aantal gevorderde darmkankers (stadium II,III en IV) in Vlaanderen lager dan voor de start van het...

Oproep kandidaturen Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek

25/11/2019

De Vlaamse overheid organiseert bevolkingsonderzoeken (screeningsprogramma’s) naar dikke darmkanker, borstkanker, baarmoederhalskanker en aangeboren aandoeningen. Daarnaast wil ze ook de kwaliteit van andere screeningsinitiatieven verhogen en burgers behoeden voor bevolkingsonderzoeken...

Preventieve gezondheidssector ondertekent nieuwe ethische code

25/11/2019

De preventieve gezondheidssector in Vlaanderen heeft een nieuwe ethische code goedgekeurd. Wie de code ondertekent, engageert zich om niet alleen bij te dragen aan een gezonde, maar ook aan een sociale en duurzame samenleving. Verschillende expertisecentra zetten hun handtekening al, zoals het...